«Жалпы адамзаттық құндылықтар» күні (2)
"Тәуелсіздік толғауым" атты онлайн конференция (2)
Участие преподавателей на семинаре 22.12.2020 г.